cròniques ultralocals
temes: Arquitectura i moralitat, PGOU
etiquetes:

No volem este PGOUSi la proposta d’altures que fa el PGOU per al centre històric es portara a terme algun dia, es desfiguraria de manera greu el traçat urbà d’aquesta part del poble. Si mirem els plànols del PGOU, observarem que es consideren dues zones, una, que segons el pla, és el nucli més antic, amb planta baixa i una altura, i una altra amb planta baixa + 2 altures + àtic, és a dir, quatre altures.

La zona de 2 altures queda delimitada pels carrers de la Sénia-Poveda-Fonament-Colomer. Això suposaria que entre una penya del carrer Poveda, part del carrer Fonament i el carrer Colomer, i la d’enfront, hi hauria un desfasament de 2 altures (posem uns 6 metres). En altres carrers estrets situats al sud d’aquesta línia, com ara el carrer Bouero, la via pública quedaria encaixada per 4 altures a cada costat.

PGOU zona TorrePerò el cas més bèstia és el de la zona de la Torre. Si es fera realitat aquest pla, la Torre quedaria literalment tapada pels edificis de davant, ja que la línia de 3 + àtic comença just enfront. Si la Torre té 18 metres, segons la professora Inmaculada Bernabé (Programa de Festes de 1995, pàg. 89-95), i calculem 3 metres per planta, tenim davant de la Torre 13 metres d’alçària.

Aquesta proposta ja apareixia en el projecte de PGOU de 2001 i, tal i com es pot comprovar, no s’ha fet cas de les al·legacions que jo, per exemple, vaig enviar en aquell moment. Per tant, el PGOU de 2005 no és més que el del 2001 més els “proyectos de futuro”, és a dir, la nova zona urbanitzable, les macrourbanitzacions i els camps de golf. Fet denunciat també pel grup naturalista Heliaca.

Continua…: Salvem el centre històric (i II)

Actualització del 6-5-2007: Sobre l’expansió urbana de Monòver durant el segle XVIII, és imprescindible l’estudi de Baltasar Palicio “El desenvolupament urbà de Monòver durant el segle XVIII”, Programa de Festes 2001, Ajuntament de Monòver, pàg. 56-62.

Detall del plànol del PGOU: de Santa Bàrbera al carrer Poveda.
Detall del plànol del PGOU: carrer Poveda.
Detall del plànol del PGOU: Torre.

Model d’al·legació sobre el centre històric (word)
Model d’al·legació sobre el PGOU en conjunt (word)