cròniques ultralocals
tema: Quadrets sense marc
etiquetes:

La Torre ha emmudit.

Falcitges fan garbes d’aire
amb falçons de plomes.

Una jàssina cruix.
La màquina
torna a rodar.
Una dent encaixa
en la contrària.
Baixada imperceptible

del contrapés.

Els pins de la Solana,
la torratxa dels Catalans,
trenta-nou falciots
i catorze antenes
donen voltes
en la pila del temps.

Remolí d’albercocs madurs,
blaus sullats
i cotó-en-rama antic.

La pila es buida
sense remei.

comenta-ho