cròniques ultralocals
Sobre l’autor

Paül Limorti

Diuen que la xarxa electrònica permet l’anonimat o, millor encara, l’assumpció d’identitats canviants, contradictòries i multiformes. És cert també que les opinions anònimes acaben esdevenint suspectes; que la sospita és una mala companyia per al debat i la crítica; i que certs fòrums acaben semblant un ball de carasses. És per això que, a l’hora de posar en marxa aquest projecte, he optat per ser jo mateix, només parapetat darrere un vell pseudònim ultralocal: Perpal. Perpal és un acrònim del meu nom i cognom i el vaig usar en la meua tendra joventut per a firmar alguns escrits referits a fets i persones del clar país. Ara el recupere per a aquest projecte en el qual vos convide a participar: fugiu-vos la carassa i parlem.

Paül Limorti