cròniques ultralocals
tema: Educació ultralocal
etiquetes:

Informe PISA 2003En l’últim número de Catalonia Today entrevisten Andreas Schleicher, cap de la Divisió d’Indicadors i Anàlisis de la Direcció per a l’Educació de la OECD (Organització per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament). La OECD és l’ens que organitza les tan comentades i alhora respectades proves d’avaluació del programa PISA (Programme for International Student Assessment). Aquestes proves d’avaluació mesuren cada tres anys els nivells de coneixements i les destreses d’alumnes de diferents sistemes educatius amb l’objectiu de fer estudis comparatius a nivell mundial. Els resultats de les proves es recullen en el que es coneix com Informe PISA. El darrer informe és de l’any 2003 i col·locava els alumnes finesos al capdamunt del rànquing mundial en la majoria de les proves.

Quan pregunten a Schelicher de quina manera es pot assolir l’equilibri entre la igualtat i la qualitat en un sistema educatiu, a la vista de les proves d’avaluació, contesta que els resultats òptims s’associen a:

  1. Altes expectatives dels alumnes combinades amb el màxim suport als ensenyants.
  2. La resposabilitat recau en els centres educatius. Això vol dir que els centres han de respondre sobre les deficiències i hi han de trobar solucions. (Això implica, sense que ho diga Schleicher, una gran autonomia per als centres a l’hora de dissenyar el seu projecte educatiu i de triar, fins i tot, el perfil d’ensenyant que més s’hi adequa)
  3. En relació amb el punt 2: els alumnes no repeteixen curs, ni es deixa que aquells que fracassen, se’ls puga reenviar a un altre centre. Són els centres els que han de gestionar el seu fracàs escolar.
  4. La segregació no és la solució dels problemes. Separar els alumnes en itineraris des d’una edat primerenca, suposa també destriar-los en funció del seu origen social. Aquells que provenen de contextos socials desfavorits acaben sent descartats a la primera.
  5. En relació amb el punt anterior, la integració és la clau. Integració en un ambient educatiu en què ensenyants i centres educatius enfronten de manera constructiva la diversitat, tot instaurant un ensenyament, si cal, personalitzat.

Són paraules per a la reflexió.

comenta-ho