cròniques ultralocals

1. PIP i PIL

Les sigles PIL i PIP amaguen darrere la denominació dels dos models d’ensenyament que ofereixen els centres educatius monovers en els nivells de preescolar i primària.

PIL és el Programa d’Immersió Lingüística, pensat per a famílies no valencianoparlants. En aquest sistema l’ensenyament es vehicula en valencià des del principi en contextos comunicatius reals. L’objectiu és que als 6 anys, moment en què es clou el període d’adquisició de la llengua, els xics hagen desenvolupat la capacitat del llenguatge en almenys 2 llengües simultàniament.

En aquest programa, el castellà s’incorpora després del desenvolupament de la lectoescriptura en valencià. Encara que, donades les semblances entre les 2 llengües i la presència massiva del castellà a l’entorn extraescolar, els xics aprenen a llegir en aquesta llengua quasi al mateix temps.

PIP és el Programa d’Incorporació Progressiva. En aquest cas l’ensenyament es vehicula en castellà al principi i el valencià s’incorpora de manera progressiva en els cursos superiors. El PIP se l’anomena, de manera incorrecta i confusionària, “línia en castellà” i alguns pares creuen que matriculant els fills en aquest programa els preservaran del contacte amb el valencià. Cal recordar que no existeix, ara per ara, el dret a desconéixer el valencià.

A més a més del PIL i el PIP existeixen, d’una banda el Programa d’Ensenyament en Castellà, reservat únicament per a les zones de predomini castellanoparlant, que té el valencià com a assignatura a partir de 1r de Primària; i de l’altra, el PEV o Programa d’Ensenyament en Valencià, en què l’ensenyament és en valencià i el castellà s’estudia com a assignatura; aquest programa es reserva per a les zones de predomini valencianoparlant.

En el cas de Monòver es van demanar en el seu dia línies d’immersió (PIL), a pesar de ser una zona de predomini valencianoparlant, pels recursos extra que aportava el programa com, per exemple, el professorat de suport.

2. PIP o PIL?

Segons les dades que ofereixen els estudis d’avaluació realitzats per la Conselleria d’Educació, només els Programes d’Immersió Lingüística (PIL) i els d’Ensenyament en Valencià (PEV), garanteixen el coneixement igual de les dues llengües oficials. Recordem que un dels objectius del sistema educatiu valencià és aquest: formar ciutadans competents en les dues llengües oficials. També el Consell d’Europa insta a la Conselleria a fomentar aquests programes, ja que són els únics que asseguren el compliment de la Carta Europea de les Llengües.

Per un altre costat, l’aprenentatge efectiu del valencià es, també, una ajuda poderosa per a la integració de l’alumnat immigrant.

Finalment, els beneficis cognitius derivats de l’aprenentatge simultani de dues o més llengües en edats primerenques es coneixen des de fa molt de temps i són la base d’experiències educatives en immersió lingüística plenament consolidades a països com el Canadà i Finlàndia. Les virtuts de l’ensenyament per immersió les exposa molt clarament Vicent Pascual, pare del sistema d’ensenyament bilingüe i ideador de les bases del futur model d’ensenyament plurilingüe i pluricultural valencià:

Si l’experiència bilingüe o multilingüe ha sigut gratificant i profunda, se’n pot esperar un bon domini de les dos o tres llengües, un millor desenrotllament cognititu, i una creativitat i flexibilitat cognitivolingüística superiors a les de la persona monolingüe.

3. On matricular-los?

A Monòver tenen el PIL (Programa d’Immersió Lingüística), el CP Cervantes, el CP Ricardo Leal i el CP Azorín, mentre que L’Arc de les Cases del Senyor segueix el PEV (Programa d’Ensenyament en Valencià).

Entrades relacionades:

tema: Eleccions 2007
etiquetes:

Església de Monòver

L’anònim redactor de la pàgina oficiosa del PP monover recorda una vegada i una altra que la llista del PSOE porta en els llocs d’eixida dos membres actius del cristianisme de base (ell prefereix remarcar que són d’Acción Católica, que no sona igual). Insisteix en aquest fet i diu que això és incompatible amb al línia “laica” del PSOE. Quan diu “laica”, segurament, vol dir “anticlerical”, però no s’atreveix a escriure-ho.

Què vol dir aquesta insistència en la religió que practiquen els candidats del PSOE? Tenim dues hipòtesis:

1. L’anònim autor està dient: “Si vosté és catòlic practicant, en el PP no tenim l’exclusiva del vot catòlic, pot votar també la llista del PSOE.”

2. L’anònim autor diu: “Si vosté és del sector anticlerical de l’esquerra monovera, faria bé de votar la llista de la nostra sucursal situada a l’esquerra del PSOE. Vote EU-Compromís, que nosaltres gestionarem el seu vot.”

L’anònim autor ho expressa exactament així:

Sin embargo la izquierda monovera, la gente laica, obrerista, las personas que se han caracterizado por su militancia socialista y los electores tradicionales del PSOE, tiene [sic] muchas dificultades para verse reflejados en las personas de esta lista desconcertante y sorprendente y con toda razón miran ahora hacia otra lista mas [sic] acorde.

tema: Eleccions 2007
etiquetes:

El 15 de maig va tenir lloc a Canal 9 el debat entre Francisco Camps, Joan Ignasi Pla i Glòria Marcos. En aquest simulacre de debat el nostre president tennista va preferir jugar una partida contra una paret de metacrilat, a l’altra banda estaven els seus contrincants, però les pilotes d’uns i d’altre rebotaven en la làmina transparent. La gent de El Mirador Valencià, una pàgina-observatori de la campanya per a les eleccions autonòmiques, n’han fet una valoració i han penjat el debat trossejat a Youtube. A continuació teniu els enllaços corresponents. Atenció a l’última entrada que han publicat, que parla d’un canvi de govern per al 28 de maig.

Enllaços:

tema: Eleccions 2007
etiquetes:

Per fi un partit polític que no s’amaga. Per fi el partit progressista que tots estàvem esperant. Finalment, el partit que aposta decididament i sense mantàfules pel Progrés en majúscula. Un partit que està pel desenvolupament sostenible. Un partit que vol més progrés que el mateix PP. Un partit que creu de manera ferma que la suma de golf+formigó serà la mina d’or que portarà la prosperitat perpètua al seu municipi. Es tracta del GOLF, Grup Organitzat pel Lliure Formigonar, que es presenta a les eleccions municipals a Carcaixent. Aquí teniu el seu vídeo programàtic. I a vore si per aquí es decideix algú a seguir-los les passes.

P.G.O.L.F.

Enllaços:

tema: Eleccions 2007
etiquetes:

Les formacions polítiques que concorren a les pròximes eleccions municipals han començat a penjar als servidors els seus programes. Els podeu consultar seguint aquests enllaços:

PP (pdf)

PSOE (pdf)

Ciudadanos de Monóvar (pdf)

EU-Compromís pel PV (síntesi)