cròniques ultralocals

Monòver

+gran

La de la foto, senyors governants, és la “ciutat social” que els reclama:

 • centre de salut
 • guarderia
 • escoles
 • institut
 • biblioteca pública
 • arxiu històric
 • neteja pública
 • formació permanent per a adults
 • participació ciutadana
 • llibertat d’expressió
 • atenció a persones dependents
 • honestedat
 • veracitat
 • ciutat dels infants
 • sostenibilitat
 • sorolls
 • carrers per a vianants
 • parcs públics
 • defensa de la llengua
 • promoció de la cultura
 • reviscolament dels barris
 • recuperació del centre històric
 • protecció del patrimoni
 • defensa del comerç local
 • foment d’un desenvolupament econòmic no destructiu fet a partir de les forces productives autòctones
 • foment de la bona convivència entre els veïns
 • (…)

Afegiu, lectors, tot el que falte.

comenta-ho