cròniques ultralocals
tema: Educació ultralocal
etiquetes:

Vicent PascualFa un mesos va arribar als instituts, repartit per la conselleria, un llibre important, d’aquells que el professorat caldrà que tinga en compte. Professorat de llengües, principalment, però no tan sols. Professorat d’infantil, de primària i de secundària, encara que també pot donar idees als ensenyants de segones llengües o de traducció. Es tracta de l’estudi de Vicent Pascual El tractament de les llengües en un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. El volum l’ha editat la Conselleria d’Educació i es pot descarregar també en format pdf, aquí. Vicent Pascual és autor de diversos estudis sobre metodologia de l’ensenyament de llengües en contextos plurilingües; també va confegir el famós Diccionari Tabarca i ha escrit literatura infantil i juvenil. És també un dels ideadors del sistema d’educació bilingüe valencià i de les orientacions metodològiques que s’hi haurien d’aplicar.

El principi bàsic de la metodologia emprada en immersió és la interdependència entre llengües. Aquest principi permet un tractament integrat de les llengües que facilita la transferència lingüística, és a dir, possibilita que les adquisicions que es fan en una llengua s’aprofiten, una vegada transferides, a l’aprenentatge d’una altra.

Un exemple vistós d’aquest mètode és el que s’observa en els nostres fills i filles quan aprenen a llegir en castellà a base de transferir el que prèviament han aprés en les activitats de lectoescriptura que han fet en valencià. El coneixement ambiental o familiar del castellà, la coincidència de l’alfabet llatí, l’estructura gramatical pròxima i un ensenyament constructivista basat en l’ús pràctic de l’activitat lectora (lectura d’etiquetes, rètols, noms dels companys de classe, dels familiars, llista de la compra…) i en l’aprofitament dels coneixements previs, obren l’aparent miracle.

ContinuacióUn model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià (II)

2 comentaris

22-5-2008

[...] Un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià (I) [...]

14-4-2009

[...] d’educació plurilungüe per al sistema educatiu valenciá, de Vicent Pascual Granell. Para unha reseña, con segunda parte, [...]

comenta-ho