cròniques ultralocals
temes: Animals i plantes, Cultura popular
etiquetes:

Raïm pastor

Per commemorar l’arribada de la primavera, María Luisa Roman ens envia aquesta fotografia tan bonica del raïm pastor florit. Qui ho anava a dir que una planta tan humil seria capaç de desplegar tanta minúscula bellesa primaveral. Com diu María Luisa: «Moltes voltes no ens fixem, o no mirem de ben prop qualsevol cosa, per paréixer-nos insignificant. El raïm pastor és una planta que creix pel lloc més inversemblant com sol ser per dalt de les teulades. Com resa una cançó monovera:

Què coses tan fines

que cria el Senyor,

per dalt de les teulades

hi ha raïm pastor.

Raïm pastor,

butxaques plenes

i a la presó.»

I de propina, un text de Joan Pellicer sobre el raïm pastor o raïm de pastor, de la sèrie “Botànica estimada”, publicat al número 34 de la revista Mètode: L’empenta suau i frescal del raïm de pastor

Compartir un món de diferències

Diversitat lingüística i diversitat biològica són un binomi indestriable. Ara ens n’hem adonat. Ha calgut que comprenguérem el perill en què ens col·loca la pèrdua d’espècies vives per a comprendre que la diversitat lingüística i cultural és un tresor irremplaçable i valuós que es troba íntimament associat al món natural.

Diverses iniciatives internacionals apunten en aquesta direcció. En aquesta línia, el Centre UNESCO de Catalunya acaba d’enviar als instituts un material educatiu suggeridor. Es tracta del llibre Compartir un món de diferències. La diversitat cultural i biològica de la Terra. El volum, editat per la UNESCO (Terralingua, Fons Mundial per a la Natura 2003-WWF, Liguapax, Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya), es presenta en versió trilingüe: català-castellà-francés i en tan sols 45 pàgines ens mostra una panoràmica encisadora i angoixant alhora del problema de la pèrdua global de la diversitat biològica i lingüística. El volum s’acompanya d’uns quadres sobre la diversitat biològica mundial i un mapa desplegable en què es poden vore superposades la diversitat biològica i la lingüística: les 6.809 llengües del món i les 866 ecoregions.

Diversitat biocultural

El terme que els autors del volum empren a l’hora d’expressar aquesta interrelació és el de “diversitat biocultural” i l’expliquen així:

Els vincles entre llengua, cultura i medi ambient suggereixen que la diversitat biològica, cultural i lingüística no s’haurien d’estudiar per separat, sinó globalment, com a manifestacions diferenciades però estretament relacionades de la diversitat de la vida a la Terra. El terme ‘diversitat biocultural’ s’ha creat per parlar d’aquest nou camp. (pàg. 17)

Així, per exemple, el nom de les plantes i les seues aplicacions pràctiques es troben de vegades tan estretament enllaçats, que si perdem el nom de l’espècie perdem també la informació sobre les seues propietats. L’herba torçudera, per exemple, ens indica que a Monòver la planta s’usava per a fer torçudes o metxes per als cresols. Perdut el nom, perduda la utilitat. És el mateix que contava Pekka Aikio, president del parlament sami de Finlàndia fa uns anys. Els ictiòlegs (científics que estudien els peixos) havien descobert que els salmons també feien la posta en rierols xicotets, un fet que fins aleshores es creia impossible. Doncs bé, en llengua sami, el nom d’aquests rierols conté la paraula que significa “lloc on els salmons fan la posta”.

Hi ha més exemples, més llunyans i més espectaculars, si pot ser. De biodiversitat, per exemple: un arbre de la selva amazònica conté tantes formigues diferents com les que es poden trobar a totes les illes britàniques. Mitja hectàrea de bosc temperat conté 50 mil vertebrats, 662 mil formigues, 372 mil aranyes, 90 mil cucs de terra, 45 mil tèrmits, 19 mil caragols, 89 milions d’àcars, 20 milions de col·lèmbols i 2.260 kg. de vida vegetal repartida entre 2 mil espècies.1 La biodiversitat és una garantia de supervivència de l’entorn natural davant les agressions: canvi climàtic, incendis, plagues… La màxima diversitat lingüística es dóna també en aquestes zones on es concentra la més gran diversitat biològica.

El cas del zàpar

La UNESCO va declarar el zàpar –llengua amazònica– patrimoni oral i immaterial de la humanitat i s’ha involucrat en la tasca d’impedir que desaparega. Actualment hi ha 200 zàpars, dels quals només cinc són capaços de parlar la seua llengua. Cinc parlants de més de 60 anys que s’emportaran amb ells, si la UNESCO no hi posa remei, tota l’herència mítica i llegendària del seu poble, inclosos els sabers i les teràpies xamàniques basades en l’ús de les plantes. I és que el “coneixement ecològic tradicional” es transmet a través de la llengua: paraules, històries i acudits, bromes, crítiques, planificació i explicació de succeïts, rituals, tradicions, festivitats… Com diuen els autors del llibre que ressenyem:

Les llegües són l’ADN de les cultures, perquè codifiquen el coneixement que la població ha heretat dels seus avantpassats, i cada generació continua fent aportacions a aquest patrimoni. (pàg. 17)

Tota aquesta informació constitueix una part del banc de dades atresorat per la humanitat després de centenars de generacions. Una informació de valor inestimable i d’utilitat tal vegada vital (llegiu el que publicàvem fa uns dies):

La diversitat d’idees transmeses per les diferents llengües i sostingudes per les diferents cultures és tan necessària com la diversitat d’espècies i ecosistemes per a la supervivència de la humanitat i la vida al planeta. Com més gran sigui la ‘biblioteca’ del coneixement de la humanitat al qual tenen accés tots els humans, més gran serà la probabilitat que, allà on falli un plantejament, altres aportin allò fonamental. (pàg. 24)

Les dades

La mitjana de parlants que tenen les llengües del món oscil·la entre els 5 mil i els 6 mil. Més del 95% de les llengües té menys d’un milió de parlant nadius. L’1% de totes les llengües comprén quasi la meitat de la població mundial. Juntament amb el zàpar, 3 mil llengües de les més de 6 mil que es parlen a tot el món caminen sobre el fil de la navalla de la seua desaparició. A un ritme de 10 “morts” a l’any, a la fi del segle XXI s’haurà esfumat entre un 50 i un 90 per cent del patrimoni lingüístic mundial:

De la mateixa manera que la majoria de les espècies biològiques que poden desaparèixer són les que no han estat estudiades científicament, la majoria de les llengües en perill no s’han descrit, ni se n’ha enregistrat el so ni en queda constància escrita. (pàg. 26)

Les raons d’una mort anunciada

1. Aprenentatge substractiu, és a dir, immersió lingüística forçosa en la llengua dominant.

2. Ús exclusiu de la llengua dominant en àmbits d’ús de prestigi.

3. Pèrdua de l’hàbitat: urbanització, migració, mobilitat laboral. Suposa la desintegració de les comunitats lingüístiques.

4. Desprotecció lingüística: no hi ha una legislació que done suport a l’ús de les llengües minoritzades. Els autors parlen de: “protecció insuficient dels drets humans lingüístics”.

5. La ideologia dominant o sentit comú acceptat, que considera normal, suficient i desitjable el monolingüisme, tant per als estats com per als individus. Aquest “prejudici consensuat” porta els pares que parlen una llengua minoritzada a sentir que han de triar entre dues opcions irreconciliables: entre la llengua dominant i la minoritzada a l’hora de parlar als seus fills.

Les solucions

S’ha d’actuar de manera prioritària i urgent sobre els punts 1, 2, 3, i 4: els àmbits educatiu, polític, econòmic i legislatiu, i fer que incidesquen en el 5.

Remat

Una cita final de remat:

La diversitat lingüística és, doncs, el nostre tresor de coneixements desenvolupats al llarg de la història, incloent-hi coneixements sobre com s’han de mantenir i utilitzar d’una manera sostenible alguns dels entorns més vulnerables i biològicament diversos del món. (pàg. 38)

Doncs, això.

D’entre el material gràfic que acompanya el text, destaca una làmina amb dibuixos de palmeres amazòniques fets pel forestal Arlindo Tene Kaxinawá.

Compartir un món de diferències

Fonts:

  • AA.DD.: Compartir un món de diferències. La diversitat lingüística, cultural i biològica de la Terra, UNESCO-Terralingua-Fons Mundial per a la Natura, 2003. (Per a aquesta edició: Linguapax, Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya, c/Mallorca, 285 08037-Barcelona)
  • Carme Vinyoles: “L’agonia de Babel”, dossier de la revista Presència (16-22 novembre, 2001), pàg. 2-5.

Enllaços:


  1. Skutnabb-kangas, Tove (2000): Linguistic genocide in Education-or Worldwide Diversity and Human Rights?, Mahwah, Nova Jersey, Laurence Erlbaum Associates, pàg. 8o. [tornar]

Imprimir (pdf)

temes: Animals i plantes, Cultura popular
etiquetes:

Ametler florit

Aquest dia se celebra la Purificació de la Marededéu. El costum catòlic festeja la diada amb una missa, en el transcurs de la qual, s’encenen unes espelmetes. Aquests ciriets són el símbol de la puresa i, quan acaba la celebració, els fidels els porten a casa perquè els protegisquen de qualsevol desgràcia. Tan bon punt es tornen a encendre, la protecció s’activa, talment com el tallafocs de la computadora que ens salvaguarda dels virus informàtics. La nostra dita popular diu que: Quan la Candelera flora, l’hivern fora. I si no flora, ni dins ni fora. La Candelera coincidix molts anys amb la florida dels ametlers: eixe miracle anual que ens renova la fe en l’existència.

temes: Animals i plantes, Cultura popular
etiquetes:

Gallina monovera

La setmana passada el setmanal del diari El Punt portava un reportatge central titulat “Les aus més properes”, dedicat a l’aviram autòcton dels Països Catalans. El dossier de la revista Presència l’acompanyava un pòster en color de l’averio indígena (gallines, coloms, titots, ànecs i oques) dels Països Catalans, dibuixat per Toni Llobet i patrocinat per la Fundació Territori i Paisatge. Entre els dibuixos apareixia la “Gallina alacantina”, una raça de gallines que va començar a conformar-se com a tal a principis de segle i que, segons la informació del pòster, en l’actualitat “l’està definint un grup de Monòver”. Aquest grup no és altre que el grup naturalista monover Heliaca, que l’any 2004 era notícia per aquest motiu. Un reportatge de Rafa Jover publicat al diari Información i que reproduïa Luis Andrés a Monòver Punto Com, parlava dels esforços dels naturalistes monovers per recuperar un tipus de gallina que es creia extingida des de feia 50 anys. La gallina alacantina, que havia estat desplaçada per altres races més productives, es va trobar en un parell de galliners de Monòver.

Heliaca ha continuat durant aquest temps la tasca de salvaguarda i recuperació d’aquest especimen autòcton a base de localitzar més exemplars en altres poblacions, com Asp o Tibi, per creuar-los amb els monovers i evitar així l’empobriment genètic causat per una excessiva endogàmia. En aquest afany els naturalistes monovers han estat ajudats per l’aspenc Julio Díez, que mantenia un galliner de gallines autòctones des de 1960 i tutelats per Amadeu Francesch, doctor en ciències biològiques i màxim expert en la matèria. Amadeu Francesch és un dels responsables de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària), empresa pública de la Generalitat de Catalunya. Aquesta entitat duu a terme el programa Races Avícoles Selectes, que té com a objectiu la millora genètica de les races avícoles de Catalunya. Aquest programa es porta a terme al centre de Mas de Bover, a Constantí, a la vora de Reus, lloc on es van desplaçar els membres d’Heliaca per a rebre assessorament de mans d’Amadeu Francesch, que també es troba al darrere del pòster que ha editat Presència.

Enllaços:

Actualització 1-3-2007: Via Martí Crespo (Presència), conec la pàgina dedicada a les races autòctones de les Illes Balears, es tracta del web del Patronat de Races Autòctones de les Illes Balears.