cròniques ultralocals

La Fundació puntCAT, que va promoure la campanya a favor del domini cultural d’internet destinat a la cultura catalana (.cat), ha signat un convenvi amb la Biblioteca de Catalunya, per mitjà del qual, el contingut de les pàgines que es mostren sota el domini .cat es conservarà en un arxiu especial.

Les paraules digitals descansaran a disposició de la posteritat a l’arxiu del Patrimoni Digital de Catalunya (PADICAT). PADICAT és un projecte que pretén recollir i arxivar totes aquelles pàgines web relacionades amb la cultura catalana; PADICAT està coordinat per la Biblioteca de Catalunya (BC) i compta amb la col·laboració del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i amb el suport de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (STSI).

Enllaços: Projecte PADICAT.

tema: Informàtica i internet
etiquetes:

OpenOfficeSoftcatalà acaba d’anunciar l’eixida al carrer d’una versió millorada del paquet ofimàtic OpenOffice. Si voleu una ferramenta tan bona com l’Office de Microsoft, però gratuïta, en català i en constant millorament, la teniu aquí. OpenOffice 2.0.4. conté un processador de textos, un gestor de fulls de càlcul i programes per a crear i gestionar bases de dades, per a dibuixar i per a preparar presentacions (com el PowerPoint), a més a més d’un editor de pàgines web. OpenOffice permet salvar els documents en format PDF i passar les presentacions a flash, també obri els documents en format Office i guarda els seus en aquest format, de manera que és compatible amb les eines de Microsoft i els documents que tingueu en aquest format.

Més informació aquí