cròniques ultralocals
temes: El meu país, Llengua ultralocal
etiquetes:

Observatori de la Llengua. Universitat d'AlacantL’Observatori de la Llengua de la Universitat d’Alacant ha publicat, com a conclusió del curs 2005-2006, un decàleg de mesures per a la recuperació de l’ús del valencià a Alacant “i al seu entorn”. Com que són de validesa extensible, les reproduïsc i que cadascú les adapte al lloc pertinent.

1. Aplicació i desplegament complet de la Llei d’ús i ensenyament del valencià i les normatives subsegüents, i en particular generalització dels programes d’immersió lingüística (PIL) i ensenyament en valencià a secundària i batxillerat (PEV) en tots els centres públics de la ciutat i de la comarca. Cada centre ha de disposar almenys d’una línia en valencià.

2. Creació de línies d’ensenyament en valencià a les universitats d’Alacant i Elx que garantisquen una formació lingüística suficient que permeta l’exercici professional en un context multilingüe.

3. Normalització de la toponímia oficial de la ciutat i de tota la senyalètica de competència local, autonòmica o d’organismes públics.

4. Capacitació lingüística adequada (perfils lingüístics) dels treballadors de la funció pública (docents i no docents) perquè els ciutadans puguen utilitzar el valencià en les relacions amb les administracions i perquè aquestes puguen dur a terme la seua responsabilitat estatutària de promoció del valencià.

5. Compliment de la llei de creació i la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàris en la programació de la televisió i la ràdio públiques valencianes. Suport al doblatge i realització de pel·lícules i documentals en valencià.

6. Programació regular i continuada d’activitats culturals (exposicions, cinema, teatre i música) en valencià a càrrec de l’Ajuntament d’Alacant, la Diputació d’Alacant, la Generalitat i les altres institucions públiques.

7. Suport a les iniciatives cíviques que promoguen el coneixement i l’ús del valencià (trobades locals o comarcals, trobades sectorials de teatre, música, plàstica, audiovisuals, etc., voluntariat lingüístic, festes, etc.).

8. Desplegament d’iniciatives i activitats fora de les aules dirigides als pares i a l’alumnat dels PIL i PEV d’Alacant.

9. Suport a les iniciatives d’acollida lingüística dels nouvinguts (cursos, parelles lingüístiques, intercanvis).

10. Exigència a l’Estat de polítiques actives de promoció de les llengües oficials en el conjunt de l’Estat i en la documentació general d’ús personal (carnets i altres documents), potenciació del coneixement de les llengües oficials en la resta de territoris de l’Estat i utilització de les llengües oficials en les relacions amb l’administració de l’Estat. Reconeixement i ús del valencià com a llengua oficial a Europa.

tema: Informàtica i internet
etiquetes:

UltralocàliaPunt cat
Estem d’enhorabona: després d’unes setmanes d’arranjaments tècnics (que encara no han acabat) i de silenci administratiu, finalment, estrenem domini punt cat. Una vegada més, gràcies per visitar Ultralocàlia.