cròniques ultralocals
tema: Informàtica i internet
etiquetes:

Ultralocàlia

L’amic catosfèric, lector, historiador i bloguista Vicent Baydal feia en el darrer número de la Revista del Vinalopó una ressenya de la nostra publicació digital. La seua lectura atenta i minuciosa ens ha permés de trobar les costelles temàtiques del nostre blog; la unitat i coherència internes que una aparent acumulació caòtica d’articles amagava. També ens ha tornat la perspectiva que un excessiu capficament en el procés d’edició de posts ens havia enterbolit.

D’altra banda, la ressenya de Vicent Baydal inaugura un nou objecte d’anàlisi crítica: les publicacions digitals. A partir d’ara caldrà que les publicacions de paper ressenyen també els espais web, tal i com les revistes digitals fa molt de temps que fan amb les analògiques. Fins ara, només les revistes d’informàtica o els espais especialitzats de les publicacions d’informació general com el que manté Martí Crespo (“La Xarxa”) a la revista Presència, setmanari del diari El Punt, es feien càrrec de la crítica d’aquestes publicacions.

A partir d’ara, potser caldrà parlar de continguts (categories, nombre de posts, enllaços); d’accessibilitat, d’estàndards web, de gestors de continguts, de temps de descàrrega, de PageRank, de nombre de visitants únics, de quantitat de visites diàries, de la qualitat dels enllaços entrants. Continuarem parlant de tipografies, fonts, il·lustracions, de peus de foto, al costat de continguts multimèdia, hiperenllaços, currículum dels autors, quantitat de comentaris, qualitat dels comentaristes i encara del tractament de les fonts, de la novetat de les aportacions, del públic lector…

Enllaç: